Stikkord

, , , , , , ,

Først av alt, det er fortsatt sjanse til å være med på Blogg Lotteri! 🙂 First of all, theres still a chance to add your entry for the Blog Giveaway! 🙂

Den 6.august fikk jeg faktisk oppfylt en av mine store drømmer! Å få følge et brudepar gjennom HELE dagen. Jeg har lengtet etter denne dagen i mange år, og endelig skulle det bli være min tur til å vise hva jeg duger til som bryllupsfotograf. Bortsett fra å være så nervøs kvelden før at man skulle tro det var JEG som skulle gifte meg, gikk dette over all forventning. Jeg hadde lånt meg ekstra linser og kamera, slik at enhver mulighet til «problemer» skulle være minst mulig. Jeg hadde sørget for å rense og se over utstyret opptil flere ganger. Jeg hadde en plan for back-up av bilder og jeg hadde en plan for hvilket uttrykk jeg ønsket. All set. Klar til fotoshoot.

Men først. Litt om det fantastiske brudeparet. Fredag den 22.juli fikk jeg telefon fra Tonje. Som lurte på  om jeg var den Sandra som hadde side på facebook og tok bilder. Ja. Jeg var/er jo det. Hun hadde et vennepar som skulle gifte seg den 6.august, og de manglet fotograf. Om jeg kanskje kunne tenke meg å lage et tilbud på bryllupsfotografering? Ja. Klart jeg kunne tenke meg det. STORE sommerfugler i magen. Skal det endelig skje? Etter noen kjipe kanselleringer på bryllupsfotografering i sommer, turte jeg endelig å håpe håpe håpe på det beste.

Tilbudet mitt ble akseptert, og jeg hadde da forklart at jeg aldri hadde vært bryllupsfotograf en hel dag og også forklart at jeg ville gjøre mitt aller aller beste for å snike meg rundt i kulissene og ta det som kan kalles «fotojournalistiske bilder» under hele dagen. Synnøve og Kristian skrev i mailen tilbake følgende: «Vi ser det som en ære at vi er ditt første bryllupsoppdrag!:)» Noe så fantastisk pent å si til en smånervøs og ivrig fotograf!

Synnøve og Kristian er så flotte. Det er egentlig så beskrivende for disse to. Flotte. De er vakre, et vakkert par, har personlighet, og er regelrett SÅ trivelig, at da vi møttes til en samtale før bryllupet, skulle man tro vi hadde kjent hverandre lenge. Jeg liker sånt veldig godt.

Her kommer det bilder fra den store dagen. Noe sent kanskje, det er jo over en måned siden, men jeg var i besittelse av en helt ENORM bildemasse etter denne dagen, så det har tatt sin tid å gå gjennom alt og redigere bildene. Men Synnøve og Kristian har vært utrolig snille og svært tålmodige. Selvsgat har de det, de er jo så flotte ♥

Tusen takk, Synnøve og Kristian. For at jeg fikk være en så stor del av dagen deres. Det anser jeg fortsatt som en stor ære!

Sandra

In English:

August 6th, one of my biggest dreams came true! I got to follow the bride and groom throughout the whole day. I have longed for this day for years, and finally, my turn came to show what I could do as a wedding photographer. Except being so nervous the night before, that one should think it was ME getting married the next day, the whole experience exceeded my expectations. I had borrowed extra lenses and camera, so that every possible «problem» should be close to eliminated. I made sure to clean and look over the equipment multiple times. I had a plan for back-up of the photos and I had a plan for the photography in total. All set. Ready for photo shoot.

But first. A little about the amazing couple getting married. Friday July 22nd I got a phone call from Tonje. Who was wondering if I was the Sandra who had the Facebook page and was a photographer. Yes. I was/am. She had friends that was getting married August 6th, and they still hadn’t found the photographer they wanted. Maybe I would consider making an offer for wedding photography? Yes. Off course I could. HUGE butterflies. Was this the time? Would it finally happen? After some cancellations of the bad kind over the summer, I finally dared hope for the best.

They accepted my offer, and I had made sure they understood that I hadn’t worked my magic as a wedding photographer for a whole day before and I also explained that I would do my very best to sneak around in the background and take photos in «photo-journalistic» style during the whole day. Synnøve and Kristian wrote back to me in their email the following: «We consider it and honour that we are your first wedding assignment!:)» What an amazing thing to write to a nervous and excited photographer!

Synnøve and Kristian are great. It is so describing for these two. Great. They are beautiful, a beautiful couple, got personality, and they are literally SO nice to be with, that when we met up for a talk before the wedding, one would think we had known each other since forever. I love that.

Here’s photos from the big day. Might be a little late, it is over a month ago, but I found myself holding an enormous picture library after this day, and it takes it time working through that and edit the photos. But Synnøve and Kristian has been so kind and very patient. Off course they have, they are great ♥

Thank you so much Synnøve and Kristian, for letting me such a big part of your special day! I still consider it a big honour!

Sandra