Jeg er så forelsket. Ikke bare i kjæresten min, men i dette ubegripelig vakre lysfatet. Andreas Engesvik har laget Ligth Tray. Det er virkelig ett av de bedre lyskonsepter jeg har sett, noen gang. For et kunstverk. En enkel plate, med lyspærer. OK. Men glassklokker i ulike farger, som man kan flytte rundt for å oppnå ulike effekte? Genialt!

Høyt på «ønsker seg» lista. Men jeg tørr ikke tenke på prisen. For dette er et sånt kunstverk det står » price on request» på. De bruker ikke å være billige.

Men tenk deg, dette her i stua, når mørke høstkvelder siger på. sukk.

Bilder lånt fra http://www.andreasengesvik.no

In English:

I want: Light Tray.
I am so in love. Not only with my boyfriend, but with 
this stunning light tray. Andreas Engesvik has made Light Tray.
It is really one of the better lightning concepts
I have seen, ever. A simple board, with light bulbs on. OK.
But glas shades that you can move around according to
what mood you want to create? Genius!
This is really high up on my "want" list. All though I am kinda
scared to think  of the price. Because this piece of art is marked with
"price on request". That ain't cheap.
But, imagine this, on dark autumn nights. sigh.

Pictures borrowed from www.andreasengesvik.no